DOŁĄCZ DO NAS

Jeśli Państwo mieliby chęć przystąpienia do Stowarzyszenia i współpracowania w działaniu na rzecz tańca i swoich uż niebawemdzieci mogą Państwo ubiegać się o nadanie statusu Członka Wspierającego lub Uczestnika Stowarzyszenia w podany poniżej sposób. Dzięki temu będziemy Państwa informować o wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

Członek wpierający –
Członkiem wspierającym można stać się osoba pełnoletnia po złożeniu pisemnego wniosku o przyjęcie w poczet członków wspierających oraz zaakceptowaniu statutu, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia. Wymagana jest akceptacja 2 członków zwyczajnych oraz opłacenie składki członkowskiej w wysokości 5 zł miesięcznie

Uczestnik Stowarzyszenia –
Uczestnikiem Stowarzyszenia może stać się osoba niepełnoletnia w wieku od 16 do 18 lat, po złożeniu pisemnego wniosku o przyjęcie w poczet uczestników stowarzyszenia oraz zaakceptowaniu statutu, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi - może zostać osoba prawna podmiot niemający osobowości prawnej lub osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla ruchu i działalności statutowej Stowarzyszenia;

Wnioski o członkostwo będzie można składać drogą elekroniczną lub listowną. 
Serdecznie zapraszamy. 

Pobierz pliki

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW