"Z KLASYKĄ NA TY" - projekt 2015

2015-04-02 18:42:46

Celem głównym zadania jest poszerzenie oferty edukacji kulturalnej skierowanej do dzieci i młodzieży Powiatu Opolskiego oraz propagowanie sztuki jako ważnego elementu życia.


termin  realizacji projektu: 29.03.2015 do 20.05.2015


Celem Zadania jest rozwijanie kreatywności kulturalnej i twórczej ekspresji dzieci i młodzieży Powiatu Opolskiego oraz wywieranie pozytywnego wpływu na ich kształtujące się poczucie estetyki 
i wrażliwość artystyczną poprzez stworzenie kompleksowego programu edukacyjno-twórczego polegającego na cyklu warsztatów i wykładów dotyczących tańca klasycznego , jego historii, teatru 
i muzyki klasycznej oraz wspólnych działaniach twórczych uczestników, instruktorów 
i wykładowców.

Zadanie ma na celu wzmocnienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym dzieci i młodzieży z różnych środowisk, w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym.
Realizacja Zadania przyczyni się do zwiększenia obecności kultury i sztuki w życiu młodych ludzi zamieszkujących Powiat Opolski, a przez to w życiu całych społeczności, z których się wywodzą.
Cele Zadania organizatorzy pragną osiągnąć poprzez udział dzieci i młodzieży Powiatu Opolskiego w bezpłatnych warsztatach tańca klasycznego, wykładach na temat historii tańca, teatru i muzyki klasycznej. 

Odbiorcami zadania będzie grupa około 55 dzieci i młodzieży Powiatu Opolskiego, które otrzymają możliwość zapoznania się z tańcem klasycznym i doskonalenia swoich umiejętności tanecznych pod okiem mistrzów baletu.
___________________________
Z przyjemnością informujemy, że od 12 kwietnia rozpoczynamy projekt „Z KLASYKĄ NA TY” współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Opolu.

Projekt obejmuje cykl czterech bezpłatnych warsztatów z tańca klasycznego odbywających się w Akademii Tańca Ramada. 
 
Warsztaty prowadzone będą m.in. przez Marka Zajączkowskiego i Katarzynę Grucę. 
 
Zajęcia odbywać się będą w trzech grupach – po około 15 uczestników (podzielonych pod względem umiejętności i wieku). 

Pierwsze zajęcia 
12.04. 2015 ( niedziela)
                                 14.30 – 16.00  -grupa I
                                 16.00 – 17.30 - grupa II
                                 17.30 – 19.00 - grupa III

Kolejne zajęcia: 
19.04.2015 ( niedziela)
26.04.2015 ( niedziela)
10.05.2015 ( niedziela)


Godziny zajęć w poszczególne niedziele nie będą stałe, wynika to z różnych możliwości dojazdowych instruktorów. 
Każdorazowo będziemy umieszczać godziny zajęć z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zapraszamy do składania chęci uczestnictwa w warsztatach poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie Stowarzyszenia Edukacji Tanecznej i Artystycznej LIFE FOR DANCE ( dostępnej w załączniku).
 
Po zakończeniu naboru skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy o dalszym postępowaniu. 
ZAkończenie naboru w dniu 12 kwietnia 2015.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia tylko drogą elektroniczną na adres
lifefordance.setia@gmail.com
O zakwalifikowaniu sie do projektu zostaną państwo powiadomieni meilem zwrotnym.
« powrót

Bezpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe z akrobatyki i gimnastyki ogólnorozwojowej

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy projekt pod nazwą:
„Bezpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe z akrobatyki i gimnastyki ogólnorozwojowej”
współfinansowany przez Prezydenta Miasta Opola i Stowarzyszenie LIFE FOR DANCE.

Zajęcia odbywać się będą od września do grudnia w Akademii Tańca RAMADA. Przewidujemy utworzenie 4 grup – po około 20 uczestników (podzielonych pod względem umiejętności i wieku).
Zapraszamy do składania chęci uczestnictwa w warsztatach poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie http://lifefordance.manifo.com i odesłanie jej na adres : lifefordance.setia@gmail.com

Po zakończeniu naboru skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy o dalszym postępowaniu.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia tylko drogą elektroniczną.

Pobierz pliki

Spektakl " Dwa Światy" wystawiony 20 czerwca 2016 w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Spektakl teatralno-taneczny „Dwa Światy” realizowany w ramach programu „Kultura Dostępna „ zakończył nasz projekt „Klasyka Dostępna”,dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Samorządu Wojwództwa Opolskiego.
Celem głównym projektu "Klasyka Dostępna" było rozwijanie kompetencji kulturowych, poszerzenie oferty edukacji artystycznej oraz propagowanie sztuki jako ważnego elementu życia ludzi w każdym wieku i ze wszystkich środowisk społecznych.
Projekt obejmował warsztaty tańca klasycznego i współczesnego, wykłady o tańcu i teatrze, panele
dyskusyjne oraz wyjazd do Opery Wrocławskiej na spektakl baletowy pt.”Romeo i Julia” oraz zwiedzanie teatru „od kulis”.
Uczestnicy wspólnie z pedagogami stworzyli przedstawienie teatralno-taneczne wykorzystujące zarówno klasyczne, jak i współczesne sposoby wyrazu artystycznego.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizację tego projektu, a w szczególności wspaniałym, młodym tancerzom za ich talent i pełną zaangażowania pracę. 
fotorelacja z projektu "Z klasyką na Ty 2016"
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW