O NAS

Stowarzyszenie ma na celu realizowanie idei szeroko pojętej edukacji kulturalnej, ale przede wszystkim propagowanie tańca jako formy sztuki i aktywności fizycznej. 
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
- organizowanie warsztatów tanecznych, szkoleń, koncertów i spektakli taneczno-artystycznych 
- wspieranie artystów w wyjazdach na zawody taneczne krajowe i międzynarodowe
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami o podobnych ideach na płaszczyźnie krajowej oraz międzynarodowej 
- organizowanie zawodów oraz masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form tańca
- współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW