"Z KLASYKĄ NA TY"

termin  realizacji projektu: 29.03.2015 do 20.05.2015
Warsztaty taneczne i kulturoznawcze z mistrzami sztuki baletowej.
Celem głównym zadania jest poszerzenie oferty edukacji kulturalnej skierowanej do dzieci i młodzieży Powiatu Opolskiego oraz propagowanie sztuki jako ważnego elementu życia.

Celem Zadania jest rozwijanie kreatywności kulturalnej i twórczej ekspresji dzieci i młodzieży Powiatu Opolskiego oraz wywieranie pozytywnego wpływu na ich kształtujące się poczucie estetyki 
wrażliwość artystyczną poprzez stworzenie kompleksowego programu edukacyjno-twórczego polegającego na cyklu warsztatów i wykładów dotyczących tańca klasycznego , jego historii, teatru 
i muzyki klasycznej oraz wspólnych działaniach twórczych uczestników, instruktorów 
i wykładowców.

Zadanie ma na celu wzmocnienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym dzieci i młodzieży z różnych środowisk, w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym.
Realizacja Zadania przyczyni się do zwiększenia obecności kultury i sztuki w życiu młodych ludzi zamieszkujących Powiat Opolski, a przez to w życiu całych społeczności, z których się wywodzą.
Cele Zadania organizatorzy pragną osiągnąć poprzez udział dzieci i młodzieży Powiatu Opolskiego w bezpłatnych warsztatach tańca klasycznego, wykładach na temat historii tańca, teatru i muzyki klasycznej. 

Odbiorcami zadania będzie grupa około 55 dzieci i młodzieży Powiatu Opolskiego, które otrzymają możliwość zapoznania się z tańcem klasycznym i doskonalenia swoich umiejętności tanecznych pod okiem mistrzów baletu.

Z przyjemnością informujemy, że od 12 kwietnia rozpoczynamy projekt „Z KLASYKĄ NA TY” współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Opolu.

Projekt obejmuje cykl czterech bezpłatnych warsztatów z tańca klasycznego odbywających się w Akademii Tańca Ramada. 

Warsztaty prowadzone będą m.in. przez Marka Zajączkowskiego i Katarzynę Grucę. 

Zajęcia odbywać się będą w trzech grupach – po około 15 uczestników (podzielonych pod względem umiejętności i wieku).

Pierwsze zajęcia 
12.04. 2015 ( niedziela)
                                 14.30 – 16.00  -grupa I
                                 16.00 – 17.30 - grupa II
                                 17.30 – 19.00 - grupa III

Kolejne zajęcia: 
19.04.2015 ( niedziela)
26.04.2015 ( niedziela)
10.05.2015 ( niedziela)


Godziny zajęć w poszczególne niedziele nie będą stałe, wynika to z różnych możliwości dojazdowych instruktorów. 
Każdorazowo będziemy umieszczać godziny zajęć z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zapraszamy do składania chęci uczestnictwa w warsztatach poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie Stowarzyszenia Edukacji Tanecznej i Artystycznej LIFE FOR DANCE ( dostępnej w załączniku).

Po zakończeniu naboru skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy o dalszym postępowaniu. 
ZAkończenie naboru w dniu 12 kwietnia 2015.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia tylko drogą elektroniczną na adres
lifefordance.setia@gmail.com
O zakwalifikowaniu sie do projektu zostaną państwo powiadomieni meilem zwrotnym.


Starostwo Powiatowe 
w Opolu

Po zakończeniu naboru skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy o dalszym postępowaniu.
Zakończenie naboru w dniu 11 kwietnia 2015.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  

Zgłoszenia tylko drogą elektroniczną na adres:

O zakwalifikowaniu sie do projektu zostaną państwo powiadomieni meilem zwrotnym.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW